Friday, February 5, 2010

குடுகுடுப்பை சோழன்


இந்த இடுகை குறித்த முகிலன் பாண்டியனின் எதிர்வினை 2/6/2010 அன்று பதிவேற்றம் செய்யப்படும்


%%%%

4 comments:

குடுகுடுப்பை said...

சோழர்கள் ஆளும் பாண்டிய மன்னிலிருந்து எதிர்ப்பா??????நகைப்பாக இருக்கிறது.

நசரேயன் said...

நானும் ஒரு எதிர் வினை எழுதி இருக்கேன் அதையும் போடுறேன்

குடுகுடுப்பை said...

நல்ல பாண்டியனும், கள்ள பாண்டியனுமா?

எல் போர்ட்.. பீ சீரியஸ்.. said...

க(கொ)டுமையான போரை எதிர்பாக்கறோம். ஏமாத்திடாதீங்க..